31. kolovoza 2017.

USLUGE


KEMIJSKO ČIŠĆENJE POSTROJENJA I OPREME

Održavanje maksimalne učinkovitosti postrojenja i opreme ključno je i za operativnu učinkovitost. Svaki od sustava za prijenos topline podložan je problemima koji uzrokuju neučinkovitost, bilo da se radi od kotlovima, izmjenjivačima topline, bojlerima, cjevovodima, CNC strojevima, rashladnicima vode, kompresorima i sl.

Čak i malo smanjenje učinkovitosti bojlera ili rashladnika može rezultirati golemim povećanjem operativnih troškova. Naprimjer, naslaga kamenca debljine svega 0,8 mm u parnom kotlu kapaciteta 15 tona može povećati trošak energenata za više od 50.000 EUR/god. Naslaga mikrobiološkog filma debljine 0,1 mm u rashladniku vode snage 3500 kW može povećati troškove električne energije za 30.000 EUR/god.

Bez obzira na to koristi li se određeni sustav za grijanje i hlađenje objekata ili za kritične industrijske procese, pouzdan je rad ključan. Slabo održavani sustavi mogu generirati visoke troškove poslovanja kroz troškove gubitaka proizvodnje ili neočekivanog zaustavljanja rada. Također, mogu dovesti do nesigurnih radnih uvjeta koji predstavljaju velik financijski rizik.

Ovisno o vrsti naslaga, kemijsko čišćenje provodi se otopinama sredstava na osnovi različitih kiselina ili lužina koja u sebi sadrže korozijske inhibitore za zaštitu metalne površine. Za čišćenje koristimo specijalne kemijski otporne X-Cleaner uređaje s mogućnošću zagrijavanja otopine za čišćenje. Nakon izvršenog tretmana provodi se postupak neutralizacije i ispiranja sustava te zbrinjavanje otpadnih kemikalija sukladno zakonskim propisima.

Tehnološkim tretmanom kemijskog čišćenja značajno se smanjuje potrošnja energije te rizik troškova gubitka proizvodnje i zastoja rada, a produžuje se vijek trajanja opreme te povećava pogonska sigurnost i funkcionalnost postrojenja ili opreme.

Preuzimanja:

NCH Rješenja – vodič za primjenu po industrijama

Prodajni priručnik X-Cleaner


KEMIJSKO ČIŠĆENJE POSTROJENJA I OPREME

Održavanje maksimalne učinkovitosti postrojenja i opreme ključno je i za operativnu učinkovitost. Svaki od sustava za prijenos topline podložan je problemima koji uzrokuju neučinkovitost, bilo da se radi od kotlovima, izmjenjivačima topline, bojlerima, cjevovodima, CNC strojevima, rashladnicima vode, kompresorima i sl.

Čak i malo smanjenje učinkovitosti bojlera ili rashladnika može rezultirati golemim povećanjem operativnih troškova. Naprimjer, naslaga kamenca debljine svega 0,8 mm u parnom kotlu kapaciteta 15 tona može povećati trošak energenata za više od 50.000 EUR/god. Naslaga mikrobiološkog filma debljine 0,1 mm u rashladniku vode snage 3500 kW može povećati troškove električne energije za 30.000 EUR/god.

Bez obzira na to koristi li se određeni sustav za grijanje i hlađenje objekata ili za kritične industrijske procese, pouzdan je rad ključan. Slabo održavani sustavi mogu generirati visoke troškove poslovanja kroz troškove gubitaka proizvodnje ili neočekivanog zaustavljanja rada. Također, mogu dovesti do nesigurnih radnih uvjeta koji predstavljaju velik financijski rizik.

Ovisno o vrsti naslaga, kemijsko čišćenje provodi se otopinama sredstava na osnovi različitih kiselina ili lužina koja u sebi sadrže korozijske inhibitore za zaštitu metalne površine. Za čišćenje koristimo specijalne kemijski otporne X-Cleaner uređaje s mogućnošću zagrijavanja otopine za čišćenje. Nakon izvršenog tretmana provodi se postupak neutralizacije i ispiranja sustava te zbrinjavanje otpadnih kemikalija sukladno zakonskim propisima.

Tehnološkim tretmanom kemijskog čišćenja značajno se smanjuje potrošnja energije te rizik troškova gubitka proizvodnje i zastoja rada, a produžuje se vijek trajanja opreme te povećava pogonska sigurnost i funkcionalnost postrojenja ili opreme.

Primjeri kemijskog čišćenja izmjenjivača topline i ostalih sustava X-Cleaner uređajima